Ruta 6. Sada. Historia

Datos técnicos Natureza Historia Turismo Fotos e vídeos Descargas
 

Sen rexeitar a existencia dalgún asentamento lacustre anterior, a orixe de Sada parece estar no establecemento de poboadores celtas dos cales atopamos restos culturais en practicamente todo o territorio municipal.

Os asentamentos castrexos situados en Sada responden á tipoloxía propia da cultura castrexa de Galicia: situados en zonas elevadas e con muros defensivos de planta circular. Destacables polo seu tamaño e o seu estudo, son os castros de Meirás e Agra das Arcas (Samoedo) e o asentamento costeiro de Punta de San Mamede (Carnoedo).

O proceso de romanización debeu ser lento e del, ademais de restos de cerámica, atopouse unha lauda funeraria, de personaxe togado, no muro do cemiterio de Soñeiro e unha ara votiva dedicada ao deus Cosus no adro da Igrexa de San Martín de Meirás, hoxe depositada no Museo Arqueolóxico da Coruña.

Algúns historiadores sinalan a presenza de comerciantes fenicios que facían escala en Saida: lugar de abundante pesca. A instalación a finais do século XVII dunha Real Fábrica de Lonas e Jarcias, débense as actuais ruínas dos baluartes defensivos de Fontán e Corbeiroa.

A Terraza

Ademais do edificio A Terraza, existen destacadas construcións de relevancia monumental: o Pazo de Meirás, Castro de Samoedo, Trasín, Santa María, a Casa Barrié ou o Colexio de “Sada y sus Contornos”, pero tamén edificios contemporáneos como a Casa da Cultura Pintor Llorens ou o Complexo Industrial de Cerámicas de O Castro.

Vivendas do barrio de Fontán

Nas proximidades das igrexas parroquiais atopamos cruceiros que destacan pola súa simplicidade e beleza.

Cruceiro e igrexa de San Xián

© Consorcio das Mariñas

Top