Ruta 5. Faros de Mera. Historia

Datos técnicos Natureza Historia Turismo Fotos e vídeos Descargas
 

Mera pertence ao municipio de Oleiros. O nome pode facer recensión a unha posible actividade oleira que se levase a cabo na zona, xa que a palabra “oleiro” fai referencia a este oficio. A actividade non chegou á actualidade e non hai vestixios da súa existencia polo que outras versións apuntan a que o topónimo fai referencia aos enterramentos en potas cinerarias “ollarios” que si existen no municipio.

Esta ruta ten a súa orixe e final no Faro de Punta de Mera, indicador da entrada ao porto da Coruña e antigo posto de defensa. Este consta de dúas torres de 11 e 14 metros de altura respectivamente; acadando os seus focos unha altura de 56 e 81 metros sobre o nivel do mar. Dende a praia é posible observar unha das torres, pero só dende o miradoiro se pode ver a segunda. Están separadas por 300 metros e dende a súa localización tense unha vista panorámica de 270º de mar e unha excelente perspectiva da ría da Coruña. Esta, chamada tamén Ría do Burgo está encadrada nas rías altas dentro do denominado Golfo Ártabro.

A antiga casa do fareiro situada nas proximidades foi convertida nun centro de recepción de visitantes do Monumento Natural, a Aula do Mar. Paga a pena ser visitado e ofrece un servizo de información de rutas e a historia do espazo natural.

Este área costeira estratexicamente situada foi localización dunha antiga batería militar, a batería de Mera. Xunto con outras baterías e os fortes de Santa Cruz e San Antón forman parte das estruturas de protección da ría da Coruña. Estes fortes construídos en 1640 e 1655 non tiñan defensas terrestres. 
A raíz da I Guerra Mundial, en España, leváronse a cabo varios plans de defensa nos portos. Considerando Ferrol como un dos estaleiros mais relevantes da época se procedeu a levar a cabo un proceso de armado en todo o Golfo Ártabro. Durante a ditadura de Primo de Rivera en 1926, as rías de Ferrol e A Coruña convertéronse en enclaves espectacularmente protexidos. As ruínas militares de Costa de Dexo corresponden á batería de Seixo Branco, deseñada antes da Guerra Civil.

Torre de enfilación grande

© Consorcio das Mariñas

Top