Ruta 5. Faros de Mera. Datos Técnicos

Datos técnicos Natureza Historia Turismo Fotos e vídeos Descargas
 


Google Maps


A Ruta dos Faros de Mera permite gozar dos cantís mariños, os illotes e a flora e fauna costeira, sendo unha área de grande interese xeomorfolóxico e paisaxístico, catalogada como Lugar de Interese Comunitario (LIC) dentro da Rede Natura 2000 e Monumento Natural.

Durante a ruta o camiñante pode deleitarse coa variedade da fauna do litoral de Dexo, en particular as especies ornitolóxicas mariñas. A gaivota patiamarela, o corvo mariño cristado e o falcón peregrino, son algunhas das aves que sobrevoan estes cantís costeiros. Tamén, a superficie que ocupa a matogueira costeira alberga especies de aves, como a papuxa montesa, e de mamíferos como o coello, moi abundante en toda a área do Faro de Mera.

Lonxitude: 1,2 km
Punto partida: Faro de Mera
Punto chegada: Faro de Mera
Percorrido: Enseada por o faro de Mera
Dificultade: Baixa
Duración: 0,5 h
Material: Calzado cómodo con bo axuste
Apto para bicicleta: No

MIDE: (Método de Información de Excursións)
Medio: 1 2 3 4 5
Percorrido: 1 2 3 4 5
Desprazamento: 1 2 3 4 5
Esforzo: 1 2 3 4 5
Cómpre visitar a “Aula do Mar” (centro de recepción de visitantes do Monumento Natural), o emprazamento da antiga batería militar e o elemento emblemático de Mera, os seus faros ou torres de enfilación.
Perfil Ruta 5

© Consorcio das Mariñas

Top