Ruta 4. Arredor de Cambre

Google Maps


A ruta comeza na vila de Cambre, a carón do Museo Arqueolóxico do Xacemento Romano, moi preto dunha xoia da arte románica galega, o Mosteiro de Santa María de Cambre, catalogado como Monumento Nacional. O camiño constitúe un auténtico percorrido pola historia de Galicia xa que discorre polos castros de Cambre e Armental. Descubrindo fermosas corredoiras, se chega á Pena da Nosa Señora, lugar rodeado de misterio, no que aínda perduran petroglifos dos primeiros habitantes destas terras.

Ademais dos importantes valores culturais, na ruta pódense gozar tamén de paisaxes de interese, como é a fraga que aínda se conserva. O camiño remata finalmente no lugar de partida.

Percorrido: 9 km
Duración: 3 h
Dificultade: Baixa
Tipo de trazado: Circular
Punto partida: Museo de Cambre
Punto chegada: Museo de Cambre
Concellos polos que pasa: Cambre


Folla de información da Ruta
Folla de información da Ruta. Formato PDF, é necesario o programa Acrobat Reader que podes obter aquí
Ruta Google Earth
Arquivo coa Ruta en formato KML para Google Earth (comprimido en zip)
Coordenadas Ruta GPS
Arquivo coa Ruta en formato GPX para dispositivos gps (comprimido en zip)

© Consorcio das Mariñas

Top