Ruta 1. Río Sisalde

Google Maps


A ruta comeza na praia de Barrañán e percorre unha serie de camiños que eran frecuentados por persoas que se achegaban ata a praia e por comerciantes da area. Tamén discorre preto de elementos etnográficos singulares, como é o castro de Armentón e os muíños de Margarida, da Ibia e dos Zapata. Xa no lugar de Monteagudo, na metade de ruta, pódese visitar unhas das xoias románicas de Arteixo: a Igrexa Parroquial de San Tomé de Monteagudo.

Este camiño tamén achega ao camiñante a zonas de grande importancia ecolóxica e paisaxística, como é a Fraga de Sisalde, e bordea en todo momento o curso do río que lle dá nome, o Río de Sisalde.

Percorrido: 18 km
Duración: 6 h
Dificultade: Baixa
Tipo de trazado: Lineal e circular
Punto partida: Praia de Barrañán
Punto chegada: Praia de Barrañán
Concellos polos que pasa: Arteixo


Folla de información da Ruta
Folla de información da Ruta. Formato PDF, é necesario o programa Acrobat Reader que podes obter aquí
Ruta Google Earth
Arquivo coa Ruta en formato KML para Google Earth (comprimido en zip)
Coordenadas Ruta GPS
Arquivo coa Ruta en formato GPX para dispositivos gps (comprimido en zip)

© Consorcio das Mariñas

Top